Fangene på fortet

«Fangene på fortet» gjør comeback, ti år etter at programmet sist ble vist på TV3.
Denne gangen tar Julie Strømsvåg og Bernt Hulsker på seg programlederjobben,
og Karen Marie Ellefsen er gåtemester.
Det blir fortsatt action, humor, drama, fobier og skrekk med kjente deltagere.