overlay

Om oss

20+

Produksjoner

20,000+

Timer med innhold

8+

Gullruter

Jostein Olseng

Adm.dir / CEO

Vi i Mastiff brenner for å lage godt innhold norske seere vil ha. Hos oss jobber dyktige og kreative mennesker for å stadig utvikle, produsere og levere det du har lyst til å bruke tiden din på. Journalister, produsenter og redaktører, vi er alle på jakt etter å fortelle de gode historiene som er relevante og tettest på norsk virkelighet. I Mastiff jobber vi hardt, men vi passer på å ha det gøy mens vi jobber. Vi håper du liker det du ser, eller i det minste blir engasjert. God fornøyelse!

Tettere på norsk virkelighet

Mastiff ble stiftet i 1992, og er i dag et av Norges største og mest allsidige TV-produksjonsselskap. Vi utvikler og produserer innhold for alle norske TV-kanaler, og for andre selskap som ønsker historier fortalt godt og engasjerende med levende bilder. Mastiffs motto er å være tettere på Norsk virkelighet.

Selskapet står bak seersuksesser som blant annet Hver gang vi møtes, Åsted Norge, TV 2 hjelper deg, Paradise Hotel, Boligjakten, Ingen grenser, Matkontrollen, Norges smarteste, og God kveld Norge.

Mastiff er en del av Banijay-gruppen, verdens største uavhengige TV-produksjonsselskap. Mastiff har søsterselskap i Danmark, Sverige, Finland, Storbritannia, Australia, Tyskland, Nederland, Spania, USA, Belgia, India, New Zealand, Russland, Frankrike, Italia og Norge.

Miljøfyrtårn

Siri Tosterud Ski

Mastiff ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2020.

– Miljøfyrtårn har gitt oss noe å strekke oss etter, og hjulpet oss med å sette fokus og ta gode valg.
Samtidig er det herlig med en bekreftelse på at vi allerede har tatt mange gode valg!
Vi kan med trygghet si at vi er et selskap hvor miljø står høyt på agendaen hos både eiere og ansatte.

Vi har som overordnet mål og kunne levere en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle våre tjenester. Vi har også en egen miljøgruppe sammen med Nordisk Banijay som jobber med ulike tiltak for å forbedre klimaarbeidet og som arrangerer morsomme og miljøvennlige events for alle ansatte gjennom året.

Våre fokusområder er:

Å stadig redusere CO2-utslippet ved transport, f.eks ved å innføre bruk av elbiler på produksjonene våre og å redusere antall flyreiser der det er mulig.

Å øke antallet miljøvennlige leverandører og produkter, f.eks ved å ha gode innkjøpsrutiner både på produksjonene våre og på kontoret og ha et godt samarbeid med alle våre leverandører om hvordan levere en mest mulig bærekraftig leveranse

Å ha gode planer og rutiner for miljøarbeidet på produksjonene våre, f.eks ved å bruke Green Producers Tool som måleverktøy og lage egne handlingsplaner for bærekraft.

Å bruke vår mulighet til å påvirke TV-seerne, ved å tilstrebe å ha synlige grønne tiltak i produksjonene våre.

 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft, har tips/råd til vårt arbeid:
Ta kontakt med miljøfyrtårnansvarlig!

 

 

Mastiff er medlem i Green Producers Club og vi skal måle våre produksjoner med Green Producers Tool i:
– klimaverktøyet som måler og tilrettelegger for kutt av
klimagassutslipp i produksjoner i kultursektoren.
Verktøyet skal bidra til at kultursektoren
når målene i Parisavtalen om 55% kutt innen 2030.

Her er klimaverktøyet vi bruker for å måle CO2-avtrykket vårt i alle produksjonene.

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Vi skal årlig redegjøre for og offentliggjøre aktsomhetsvurderingene vi har gjort i henhold til loven.

Last ned vår redegjørelse etter åpenhetsloven for 2022/2023 her!

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og åpenhetsloven?

Ta kontakt på: apenhetsloven@banijay.no