Du vil nå få anledning til å søke om deltagelse i Boligjakten. For å kunne søke må du gi
oss i Mastiff AS / Mastiff Entertainment (Mastiff) visse personopplysninger om deg selv,
både alminnelige og sensitive. Mastiff er ansvarlig for behandlingen av
personopplysningene du oppgir i søknaden. Mastiff får kun tilgang til dine
personopplysninger etter at søknaden er sendt. Alle opplysningene du oppgir vil inngå i
vurdering av din mulige deltagelse i Boligjakten. Alle opplysninger du oppgir vil deles
med bestillende kanal som deltar i vurderingen sammen med Mastiff.

Vi i Mastiff ønsker å være åpne og ærlige overfor deg om vår bruk av dine
personopplysninger, og ber derfor om ditt samtykke til å behandle dine
personopplysninger. Teksten merket med * er nødvendig å samtykke til for å kunne bli
vurdert som deltager i Boligjakten. Mer informasjon til alle punktene finnes i
personvernerklæringen.

*Ja, jeg ønsker å bli vurdert som mulig deltager i Mastiff produksjonen
Boligjakten. Jeg forstår at for at Mastiff skal kunne vurdere min søknad må jeg
dele personopplysninger om meg selv med Mastiff og bestillende kanal ved å fylle
ut skjemaet. Jeg kan bli nødt til å opplyse om sensitive personopplysninger. I
tillegg vil jeg bli bedt om å opplyse om alminnelige personopplysninger som fullt
navn, alder, epostadresse, telefonnummer, familierelasjoner og annen
informasjon jeg ønsker å opplyse om. Personopplysningene vil bli lagret hos
Mastiff.

Ja, jeg ønsker å bli kontaktet av Mastiff i forbindelse med mulig deltakelse
i fremtidige produksjoner. Jeg samtykker derfor til at mine personopplysninger blir
lagret av Mastiff i 3 år for dette formålet.
Samtykkene du gir her kan du når som helst trekke tilbake, men det vil kunne påvirke
din mulighet til å delta i Boligjakten. Hvordan samtykket trekkes tilbake forklares i
personvernerklæringen.